cliëntenraad tevredenheid

m-maasland voert tevredenheidsonderzoek uit onder cliëntenraden.

Het gaat hierbij om verschillende vormen van onderzoek:

  • Survey onder de (centrale) Cliëntenraad, de directeuren of de Raad van Bestuur.
  • Survey onder cliënten over het functioneren en de verwachtingen van cliëntenraad

Naast de survey ’s kan een onderzoek ook via interviews worden uitgevoerd.

Het onderzoek kan worden afgenomen via een standaard vragenlijst of op maat worden samengesteld.

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een verslag met een samenvatting en aanbevelingen.